<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%> ::: Benvida a Centro Ocupacional Valadares :::
Centro Ocupacional Valadares Centro Ocupacional Valadares Centro Ocupacional Valadares Centro Ocupacional Valadares Centro Ocupacional Valadares Centro Ocupacional Valadares Centro Ocupacional Valadares Centro Ocupacional Valadares
Contacto
botón Situación
Botón Contacto
Botón Novas
Botón Alfabetización Botón informática Botón Cestería Botón Xardinería Botón Cerámica Botón  Deportes Botón  Fisoterapia

Benvida

O Centro Ocupacional de Valadares comezou a funcionar no ano 2003. Foi creado a iniciativa da Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, que agrupa as persoas discapacitadas dos concellos de Carnota, Mazaricos, Outes e Muros.

Imaxen exterior do Centro Ocupacional de Valadares

Atendemos a persoas principalmente con discapacidades de tipo intelectual, pero tamén algún con discapacidades físicas e psíquicas.

Taller de Cestería

O noso obxectivo e a integración social dos discapacitados, principalmente a través da integración laboral dos nosos usuarios. Así tódalas actividades que facemos no centro van encamiñadas cara a esta integración a través do desenvolvemento de habilidades persoais, como poden ser os hábitos hixiénicos; hasta as habilidades sociais, como son as normas de comportamento, etc. Na medida do posible tratamos de traballar conxuntamente coas familias, pois de pouco sirve desenvolver unhas habilidades que non sexan potenciadas e valoradas polo entorno familiar.

Outro dos obxectivos e lograr un respiro familiar, facilitando a vida dos parentes máis próximos.

 
 
 
Alfabetización | Informática | Cestería | Xardinería | Cerámica | Deportes | Fisoterapia
Benbida | Situación | Contacto | Novas